Skreddersydde lokaler for bedrifter i vekst

Stort møterom, flere små møterom, co-­working, åpent ­landskap ­eller cellekontorer? ­Behovene ­endrer seg i takt med ­a­rbeidsmarkedet. I Ski ­vokser ­Drømtorp frem, en ny og ­fleksibel næringspark ­tilpasset bedrifters ­stadig ­skiftende ­behov. Et ­levende sted som ­begeistrer og gir rom for vekst.

Les mer