Utvikling

Nyskapende områdeutvikling

– Målet er å bidra til å skape en ­levende bydel som begeistrer dem som ferdes der. Da må vi tenke langsiktig. Hente inspirasjon fra de beste eksempler rundt oss. Tenke hel­hetlig, og se fremtidens muligheter. Det er ­nyanser som utgjør den store forskjellen, som igjen gjør at vi kan lykkes med å nå våre ambisiøse mål.

Vi brukte god tid på å kartlegge ­bydelen, og har jobbet med regulering av områdene siden 2008. For oss er det vesentlig å ha et bra samarbeid med politikere og ­administrasjon i Ski kommune. Å ­engasjere oss i kommunens planarbeid. Å ha ­respekt for det historiske i dette fantastiske ­området. Og sist, men ikke minst, ha fokus på fremtidsrettede løsninger som vil være bærekraftige over tid.

– Mobilitet blir sentralt i fremtiden. Det innebærer også muligheten til å vokse. På alle måter.

Bærekraft er så mangt: Å kunne bevege seg på gode gang- og sykkelforbindelser. Å ha lett tilgang til kollektiv transport. Å ha skole og barnehage i nærmiljøet. Å ha et nærsenter som dekker dagligdagse behov. Å sørge for en miljøvennlig bebyggelse og ­variert arkitektur. Å lage felles møteplasser, og sist, men ikke minst, ha lett og enkel tilgang til en grønn natur.

Mobilitet blir sentralt i fremtiden. Det innebærer også muligheten til å vokse. På alle måter. Cirka 10-12 000 nye inn­byggere, 2-3000 nye arbeidsplasser, barnehager, ­skoler, nærsenter, idrettsanlegg, tur­områder, aktivitetsparker og kulturtilbud skal integreres. Vi satser på at de første boligene er på plass i 2021, når den nye Follobanen åpner.

Karl Erik Navestad
Dir. forretningsområde Ski og Askim

574A0579just

Morgendagens grønne bygg


Morgendagens bygg vil handle om BÆREKRAFT. Å være robust nok til å møte en verden i ­kontinuerlig utvikling, uansett om det ­handler om bruk av materialer, hånd­tering av søppel, effektiv bruk av energi eller grønne, visuelle inntrykk. Höegh Eiendoms ­ambisjon er å være helt i front av ­utviklingen. Å sette miljøvennlige fotavtrykk. Å bruke vår kunnskap og våre bærekraftige holdninger som plattform for strategiske, bærekraftige handlinger. Målet er å utvikle MORGEN­DAGENS GRØNNE BYGG.

DET HANDLER OM å ta en rolle når det gjelder miljø. Vårt miljøansvar er helt sentralt, fordi vi er landets største næring. Höegh Eiendom lar ikke bare miljøkrav være ord på et nedstøvet dokument, vi har innarbeidet miljø i våre strategier. Bærekraft kommer selvsagt ikke av seg selv, vi må ­forplikte oss. Derfor har vi tilsluttet oss de 10 strakstiltakene til Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i Eiendoms­sektorens veikart mot 2050. En viktig del er å ­sertifisere fremtidige byggeprosjekter på Drømtorp etter BreeamNors ambisiøse miljøkrav.

VED Å UTVIKLE og forvalte våre bygg på en miljøvennlig, bærekraftig måte tar vi valg som våre etterkommere kan leve godt med på sikt. Det nye bygget til TrioVing på Drømtorp er et bra eksempel på at det er mulig å tenke bærekraftig når fremtidens næringsparker utvikles. En grønn struktur og moderne infrastruktur er i fokus når Höegh Eiendom utvikler miljøvennlige, innovative bygg tilpasset morgendagens brukere.

 

574A0551just

Drømtorp har nærhet til alt du trenger.