Om Ski

Paradigmeskifte for Ski

– Ski opplever et paradigmeskifte. Tettstedet er i ferd med å bli en by. Det innebærer å fornye og fortette, ikke bygge ned den fantastiske naturen vi er så heldig å ha rundt oss.

Hun er glad for å styre et sted som Ski. En kommune i vekst og utvikling. Når hun nå trer av som ordfører for å innta Stortinget, er hun optimist på kommunens vegne. Store prosjekter er på gang. Ny stasjon og nytt trafikksystem skal på plass, og den regionale byen Ski skal bli et sentralt kollektiv­knutepunkt i Akershus sammen med Asker, Sandvika, Jessheim, Lillestrøm og Ås. Ordfører Tuva Moflag har tro på fremtiden.

Tettstedet Ski vil ha dobbelt så mange innbyggere i 2030. Alle de tre bydelene Sentrum, Ski Vest og Ski Øst får sin velfortjente del av veksten. De fleste boligene kommer i Ski Øst. Her skal det også legges til rette for utvikling av mer næring. Bydelen skal bli et sted der du både kan bo og jobbe. Eksplosiv vekst av boliger vil gjøre næringsparken på Drømtorp enda mer attraktiv, ifølge ordføreren.

Tuva Moflag
Tidligere ordfører i Ski (AP)

– Vi må sikte oss inn på bypreget når vi nå transformerer Ski. Ikke bli en sovende drabantby. Tilby et helhetlig bytilbud med en miks av boliger, arbeids­plasser, kulturtilbud, servicetilbud og trivelige offentlige byrom.

Næringsparken på Drømtorp: Et miljø som begeistrer

Kan en næringspark være et levende miljø som begeistrer? Nå realiserer vi drømmen, og gjør fremtiden på Drømtorp, Ski Næringspark til en bærekraftig miks av kontorer, næring, handel og lager.

Det startet for 20 år siden med grønn skog og spredt ­bebyggelse. Kunne dette virkelig bli en næringspark som begeistrer? Kunne det bli et ­levende miljø der mennesker og virksom­heten er en del av et miljø preget av bærekraft og langsiktighet med irrgrønn struktur og moderne infrastruktur? Hvordan skulle det i så fall skje? Orklaeide Lilleborg var første leietaker på Drømtorp. Parken var preget av logistikk og lager, kontorplasser var det foreløpig ikke så mange av.

Men Höegh Eiendom hadde en langsiktig strategi, de var fast bestemt på å utvikle en næringspark for fremtiden. En næringspark med fokus på grønne, ­økonomiske miljøer, helt i tråd med ­morgendagens behov. I dag består næringsparken på ­Drømtorp av hele 110 mål ferdig regulerte tomter. 60 nasjonale og internasjonale aktører av varierende type og størrelse har hele eller deler av sin virksomhet i til­knytning til næringsparken. Hele 1200 aktive arbeids­plasser er fordelt i ­spennende miks av 70 000 m2 kontorer, lager og nærings­lokaler, i tillegg til interessante utviklingstomter.

 

– Drømmen vår er å gjøre Drømtorp, Ski Næringspark til en mykere næringspark

574A0858