Næringsparken

Et sted å vokse

Ski kommune. Et av Østlandets raskest voksende områder. Et område der vekst er et potensial i seg selv. Både for mennesker og bedrift. Både privat og på jobb.

Midt i hjertet av Ski finner du den grønne næringsparken på Drømtorp. Den som tidligere het Ski Næringspark heter nå Drømtorp, Ski Næringspark. ­Drømtorp gir nye fremtidsrettede perspektiv. Nye drømmer. Som skal realiseres i årene som kommer. Vi snakker ikke bare om å legge en alen til sin vekst, men å skyte i været. Å ekspandere. Det er nettopp det som nå skjer i bydelen Ski Øst. Mellom 4000 og 6000 boliger skal nå bygges, og i tillegg åpnes det for nye ­skoler og barnehager.

Höegh Eiendom eier en vesentlig del av utviklingsprosjektet Ski Øst ­sammen med sine partnere i Ski Øst AS og Ski Næringspark AS, og skal utvikle minst 1000 boliger. Nærings­utviklingen på ­Drømtorp vil selvsagt være en del av den eksplosive veksten.Å tilrettelegge for din virksomhets ­nåværende og fremtidige behov er ­Drømtorps ambisjon. Du – og bedriften din – skal kunne vokse på Drømtorp.

574A0395just

Drømtorp skal utvikles på innovativt og bærekraftig vis

COWORKING -Det nye kontoret

Vi er i digitaliseringens tidsalder. Møteplasser blir viktigere enn kontorplasser. Nettverk og teknologi trumfer de tradisjonelle ­kontorcellene. Delekulturen tar over. Hvor skal vi?

Grensene mellom arbeid og privat­liv er i ferd med å forsvinne. Kontor­lokalene er åpne 24/7. ­Tradisjonelle kontorceller byttes ut med fleksible løsninger, fremtidsrettede prosjekt­miljø og kreative events. Det nye barnet kalles coworking, idéhub, in­novation platform og inkubator. Morgen­dagens kjære barn har mange navn.
Det startet i Berlin med et mikrosamfunn for hackere. Så fanget selvsagt kreative ­miljøer i San Francisco opp ­trenden, og ­laget et miljø hvor man ­arbeider sammen som likestilte. Det handler om å tilhøre fysiske miljø der du henter ­kompetanse fra de andre rundt deg og er en del av en større bedriftskultur, samtidig som du skaper din egen ­bedrift. Vi har planer om at dette skal bli en ­realitet på morgendagens Drømtorp.

574A1412-cropped

Historien om Drømtorp: Tullepikenes ­brutale skjebne

Du tuller ikke med Drømtorp. Men det var akkurat det et titalls kvinner gjorde for 100 år siden. Og dramatikken på Drømtorp startet lenge før det.

Vi er i middelalderen. Kråkstad prestebol og Laurentiushospitalet i Oslo deler Drømtorp gård mellom seg. Fire-fem århundrer med jordbruk går sin gang, før gården blir solgt på slutten av 1800-tallet. Når Kristiania kommune og De norske Aerolit- og Fænghætfabriker kjøper hver sin del av den sagnomsuste gården, ser spiren til industrivirksomhet på Drømtorp dagens lys.

Kristiania Renholdsverk er først ute. Bøndene trenger gjødsel, og innholdet fra utedoene inne i Kristiania blir omgjort til ­gjødsel ved å tilsette torvstrø og kalk. Etter hvert som gjødsel blir produsert på mer moderne vis, blir det anlagt sagbruk og høvleri, og så teglverk. En årelang arbeids­konflikt for­sinker produksjons­starten, men når teglverket stenger portene i 1965, har Drømtorp Bruk produsert 25 millioner murstein, 10 millioner drensrør og 220 000 takstein.

Noen år senere starter en rivende næringsutvikling på Drømtorp, blant annet med utvikling av prosjekter for Drømtorp Videregående Skole, Höerbiger, Cardinal Foods og TrioVing. Höegh Eiendom kjøper store deler av Ski Næringspark på slutten av 1990-tallet, og den nordre delen blir raskt transformert til næringspark. Det første bygget står ferdig allerede i 2000, og senere skyter utviklingen virkelig fart på Drømtorp.

0213-005_0005