Næringsparken

Næringsparken i Ski, et sted å vokse

Ski kommune. Et av Østlandets raskest voksende områder. Et område der vekst er et potensial i seg selv. Både for mennesker og bedrift. Både privat og på jobb. Og veksten fortsetter i Drømtorp, Ski Næringspark.

Midt i hjertet av Ski finner du den grønne næringsparken på Drømtorp. Den som tidligere het Ski Næringspark heter nå Drømtorp, Ski Næringspark. ­Drømtorp gir nye fremtidsrettede perspektiv. Nye drømmer. Som skal realiseres i årene som kommer. Vi snakker ikke bare om å legge en alen til sin vekst, men å skyte i været. Å ekspandere. Det er nettopp det som nå skjer i bydelen Ski Øst. Mellom 4000 og 6000 boliger skal nå bygges, og i tillegg åpnes det for nye ­skoler og barnehager.

Höegh Eiendom eier en vesentlig del av utviklingsprosjektet Ski Øst ­sammen med sine partnere i Ski Øst AS og Ski Næringspark AS, og skal utvikle minst 1000 boliger. Nærings­utviklingen på ­Drømtorp vil selvsagt være en del av den eksplosive veksten. Å tilrettelegge for din virksomhets ­nåværende og fremtidige behov er ­Drømtorps ambisjon. Du – og bedriften din – skal kunne vokse på Drømtorp Næringspark.

Drømtorp_web

Nyskapende områdeutvikling i Ski

– Målet er å bidra til å skape en ­levende bydel som begeistrer dem som ferdes der. Da må vi tenke langsiktig. Hente inspirasjon fra de beste eksempler rundt oss. Tenke hel­hetlig, og se fremtidens muligheter. Det er ­nyanser som utgjør den store forskjellen, som igjen gjør at vi kan lykkes med å nå våre ambisiøse mål.

Vi brukte god tid på å kartlegge ­bydelen, og har jobbet med regulering av områdene siden 2008. For oss er det vesentlig å ha et bra samarbeid med politikere og ­administrasjon i Ski kommune. Å ­engasjere oss i kommunens planarbeid. Å ha ­respekt for det historiske i dette fantastiske ­området. Og sist, men ikke minst, ha fokus på fremtidsrettede løsninger som vil være bærekraftige over tid.

 

– Mobilitet blir sentralt i fremtiden. Det innebærer også muligheten til å vokse. På alle måter.

Bærekraft er så mangt: Å kunne bevege seg på gode gang- og sykkelforbindelser. Å ha lett tilgang til kollektivtransport. Å ha skole og barnehage i nærmiljøet. Å ha et nærsenter som dekker dagligdagse behov. Å sørge for en miljøvennlig bebyggelse og ­variert arkitektur. Å lage felles møteplasser, og sist, men ikke minst, ha lett og enkel tilgang til en grønn natur.

Mobilitet blir sentralt i fremtiden. Det innebærer også muligheten til å vokse. På alle måter. Cirka 10-12 000 nye inn­byggere, 2-3000 nye arbeidsplasser, barnehager, ­skoler, nærsenter, idrettsanlegg, tur­områder, aktivitetsparker og kulturtilbud skal integreres. Vi satser på at de første boligene er på plass i 2022, når den nye Follobanen åpner.

Karl Erik Navestad

Dir. forretningsområde Ski

574A0579just

Morgendagens grønne bygg i næringsparken


Morgendagens bygg i næringsparken vil handle om BÆREKRAFT. Å være robust nok til å møte en verden i ­kontinuerlig utvikling, uansett om det ­handler om bruk av materialer, hånd­tering av søppel, effektiv bruk av energi eller grønne, visuelle inntrykk. Höegh Eiendoms ­ambisjon er å være helt i front av ­utviklingen. Å sette miljøvennlige fotavtrykk. Å bruke vår kunnskap og våre bærekraftige holdninger som plattform for strategiske, bærekraftige handlinger. Målet er å utvikle MORGEN­DAGENS GRØNNE BYGG.

DET HANDLER OM å ta en rolle når det gjelder miljø. Vårt miljøansvar er helt sentralt, fordi vi er landets største næring. Höegh Eiendom lar ikke bare miljøkrav være ord på et nedstøvet dokument, vi har innarbeidet miljø i våre strategier. Bærekraft kommer selvsagt ikke av seg selv, vi må ­forplikte oss. Derfor har vi tilsluttet oss de 10 strakstiltakene til Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i Eiendoms­sektorens veikart mot 2050. En viktig del er å ­sertifisere fremtidige byggeprosjekter på Drømtorp etter BreeamNors ambisiøse miljøkrav.

VED Å UTVIKLE og forvalte våre bygg på en miljøvennlig, bærekraftig måte tar vi valg som våre etterkommere kan leve godt med på sikt. Det nye bygget til TrioVing på Drømtorp Næringspark er et bra eksempel på at det er mulig å tenke bærekraftig når fremtidens næringsparker utvikles. En grønn struktur og moderne infrastruktur er i fokus når Höegh Eiendom utvikler miljøvennlige, innovative bygg tilpasset morgendagens brukere.

Drømtorp skal utvikles på innovativt og bærekraftig vis.

574A0551just

Drømtorp har nærhet til alt du trenger.

Drømtorp skal utvikles på innovativt og bærekraftig vis

COWORKING – Det nye kontoret

Vi er i digitaliseringens tidsalder. Møteplasser blir viktigere enn kontorplasser. Nettverk og teknologi trumfer de tradisjonelle ­kontorcellene. Delekulturen tar over. Hvor skal vi?

Grensene mellom arbeid og privat­liv er i ferd med å forsvinne. Kontor­lokalene er åpne 24/7. ­Tradisjonelle kontorceller byttes ut med fleksible løsninger, fremtidsrettede prosjekt­miljø og kreative events. Det nye barnet kalles coworking, idéhub, in­novation platform og inkubator. Morgen­dagens kjære barn har mange navn.

Det startet i Berlin med et mikrosamfunn for hackere. Så fanget selvsagt kreative ­miljøer i San Francisco opp ­trenden, og ­laget et miljø hvor man ­arbeider sammen som likestilte. Det handler om å tilhøre fysiske miljø der du henter ­kompetanse fra de andre rundt deg og er en del av en større bedriftskultur, samtidig som du skaper din egen ­bedrift. Vi har planer om at dette skal bli en ­realitet på morgendagens Drømtorp Næringspark.

574A1412-cropped

Historien om Drømtorp: Tullepikenes ­brutale skjebne

Du tuller ikke med Drømtorp. Men det var akkurat det et titalls kvinner gjorde for 100 år siden. Og dramatikken på Drømtorp startet lenge før det.

Vi er i middelalderen. Kråkstad prestebol og Laurentiushospitalet i Oslo deler Drømtorp gård mellom seg. Fire-fem århundrer med jordbruk går sin gang, før gården blir solgt på slutten av 1800-tallet. Når Kristiania kommune og De norske Aerolit- og Fænghætfabriker kjøper hver sin del av den sagnomsuste gården, ser spiren til industrivirksomhet på Drømtorp dagens lys.

Kristiania Renholdsverk er først ute. Bøndene trenger gjødsel, og innholdet fra utedoene inne i Kristiania blir omgjort til ­gjødsel ved å tilsette torvstrø og kalk. Etter hvert som gjødsel blir produsert på mer moderne vis, blir det anlagt sagbruk og høvleri, og så teglverk. En årelang arbeids­konflikt for­sinker produksjons­starten, men når teglverket stenger portene i 1965, har Drømtorp Bruk produsert 25 millioner murstein, 10 millioner drensrør og 220 000 takstein.

Noen år senere starter en rivende næringsutvikling på Drømtorp, blant annet med utvikling av prosjekter for Drømtorp Videregående Skole, Höerbiger, Cardinal Foods og TrioVing. Höegh Eiendom kjøper store deler av Ski Næringspark på slutten av 1990-tallet, og den nordre delen blir raskt transformert til næringspark. Det første bygget står ferdig allerede i 2000, og senere skyter utviklingen virkelig fart på Drømtorp.

0213-005_0005