Glynitveien 27 - 1023 - 2043 m² kontor, butikk/handel, produksjon/industri, lager/logistikk, kombinasjonslokaler, garasje/parkering, andre

Ledig areal

1023 - 2043 m²
Kontor, Butikk/Handel, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Garasje/Parkering, Andre

*Ledig juli 2019* Stilrene kontor-/lagerlokaler sentralt i Ski

Kart

Fasiliteter

 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Kantine
 • Kjøreport

Glynitveien 27

En av våre stolte og trofaste leietakere har vokst seg ut av lokalene sine og fornyer tillitten til oss, vi bygger nytt hovedkontor for de sentralt på Drømtorp. Det medfører at dagens lokaler blir ledige fra midten av 2019.

Glynitveien 27 er et relativt nytt bygg fra 2007, opprinnelig bygd som et flerbrukerbygg. dvs. bygget kan enten brukes tilsvarende som av eksisterende leietaker, enbrukerbygg. Alternativt kan bygget naturlig deles på midten og brukes av flere aktører. 

Bygget fremstår; ordentlig, i god stand, tilhørende opparbeidede utearealer, moderne og godt vedlikeholdt.

Bygget inneholder blant annet:

1. etasje, Lager

 • ca. 1.023 kvm BTA lager - kan naturlig deles i to på midten, hver lagerseksjon, ca. 512 kvm BTA
 • To toaletter i lagerdelen, et i hver seksjon
 • To kjøreporter, et tilhørende hver seksjon
 • To separate ventilasjonsaggregater lokalisert i lageret, ett server halvparten av lageret og halvparten av kontoret, det andre den resterende halvparten

2. etasje, kontor:

 • ca. 1.023 kvm BTA kontor - kan naturlig deles i to på midten, hver kontorseksjon er på ca. 512 kvm BTA
 • Én kontorseksjon har kjøkkenfasiliteter med tilhørende spiserom / møterom
 • Totalt fem toaltter, henholdsvis tre og to for den enkelte kontorseksjon
 • To terrasser, én til hver seksjon
 • To innvendige og to utvendige trapper, hvorav én innvendig og én utvendig til hver seksjon.

Se for øvrig plantegningene for skisser av bygget, plantegningene kan avvike noe.

Les mer om Drømtorp i vårt magasin: 

http://issuu.com/hoegheiendom/docs/dr__mtorp_magasin_flip?e=30848996/55189594

Adkomst

Adkomst fra Oslo:

 • Bil til Ski Næringspark ca. 25 minutter
 • Tog til Ski sentrum tar i dag (2016) ca. 23 minutter. I 2021 vil toget ta ca 11 minutter.

 Det er kort avstand fra Ski Næringspark til Ski sentrum.

 • Buss til togstasjon og storsenteret i Ski sentrum 2 ganger i timen, bussturen tar ca. 5 min.
 • Ca. 15 minutters gange til Ski sentrum.

Beliggenhet

Ski Næringspark er i dag en veletablert næringspark med nærhet til Oslo og hovedtrafikkårer som E6/E18.

Et levende sted som begeistrer

Per i dag består Ski Næringspark av 70.000 kvm kontorer, lager og næringslokaler, samt utviklingstomter. 60 nasjonale og internasjonale aktører av ulik type og størrelse har valgt å legge sin virksomhet til næringsparken som i dag har 1.200 aktive arbeidsplasser. Dette mangfoldet bidrar til et levende miljø som skaper begeistring for både nye og etablerte virksomheter.
Sammen bidrar eiere og leietakere til å gjøre Ski Næringspark til en markedsledende og foretrukket næringspark i Stor-Oslo.

Ønsker du å vite mer om Glynitveien 27?

Ta kontakt med:

Carsten R. Solberg
Telefon: +47 418 07 320
Mobil: +47 418 07 320
E-post: crs@hoegheiendom.no