Levende steder som begeistrer

Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeid eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter eiendommer i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Vi har høye, bærekraftige krav til utvikling og miljø – til beste for dagens og morgendagens brukere.

Vår eiendomsportefølje omfatter 280 000 m2 med en årlig leieverdi på 490 MNOK. Vi har 4 store stedsutviklingsprosjekter, det tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, næring og boliger. Höegh Eiendom har i dag 49 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Thea Martine Blyverket

Utleiesjef
T 926 29 867
E tmb@hoegheiendom.no

Karl Erik Navestad

Dir. Forretningsområde Ski
T 920 65 403
E ken@hoegheiendom.no

Höegh Eiendom

Forretningsområde Ski

Thea Martine Blyverket
Utleiesjef
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 926 29 867
tmb@hoegheiendom.no

Eva Kristin Talberg
Markedsansvarlig
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 900 25 774
ekt@hoegheiendom.no

Anjan Banstola
Porteføljecontroller
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 993 56 811
anb@hoegheiendom.no

Stig Atle Nilsson
Prosjektleder
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 994 61 233
san@hoegheiendom.no

Karl Erik Navestad
Dir. forretningsområde Ski og Askim
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 920 65 403
ken@hoegheiendom.no

Hege Ellingsberg
Kontoransvarlig Ski Næringspark
Telefon 64 91 57 00 
hge@hoegheiendom.no

Ivar Bø
Eiendomsforvalter Ski og Askim
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 950 74 466
ivar.boe@hoegheiendom.no