Levende steder som begeistrer

Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeid eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter eiendommer i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Vi har høye, bærekraftige krav til utvikling og miljø – til beste for dagens og morgendagens brukere.

Vår eiendomsportefølje omfatter 350 000 m2 med en årlig leieverdi på 380 MNOK. Vi har 4 store stedsutviklingsprosjekter, det tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, næring og boliger. Höegh Eiendom har i dag 49 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Karl Erik Navestad

Dir. Forretningsområde Ski
T 920 65 403
E ken@hoegheiendom.no

Carsten Rudolph Solberg

Utleiesjef
T 418 07 320
E crs@hoegheiendom.no

Höegh Eiendom

Forretningsområde Ski

Karl Erik Navestad
Dir. forretningsområde Ski og Askim
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 920 65 403
ken@hoegheiendom.no

Hege Ellingsberg
Kontoransvarlig Ski Næringspark
Telefon 64 91 57 00 
hge@hoegheiendom.no

Carsten Rudolph Solberg
Utleiesjef Ski og Askim
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 418 07 320
crs@hoegheiendom.no

Erik Ersnes
Eiendomsforvalter Ski og Askim
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 400 66 720
ere@hoegheiendom.no

Ivar Bø
Driftsleder Ski Næringspark
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 950 74 466
ivar.boe@hoegheiendom.no

Kjetil Stensrud
Driftsleder Askim
Telefon 22 22 10 00 
Mobil 901 63 019
kjs@hoegheiendom.no

Martine Linnestad
Prosjektleder
Telefon 22 22 10 00 
Mobil 480 96 966
mal@hoegheiendom.no

Britt Nybråthen
Resepsjonist Østfold Næringspark
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 938 47 607
brn@hoegheiendom.no