En fremoverlent utvikler

Höegh Eiendom

Å se muligheter, bygge gode relasjoner, skape begeistring og være langsiktig er Höegh Eiendoms verdier. Dette innebærer å ta langsiktige og ansvarlige valg både vi og våre etterkommere kan leve godt med når vi utvikler nye, levende bo- og arbeidsmiljøer.

VÅRT LØFTE er å skape levende steder som begeistrer. Nå utvikler Höegh Eiendom bydeler i Ski, Moss og Oslo. Byutviklingsprosjekter til­passet morgendagens mennesker er i ferd med å se dagens urbane lys. SKI ØST blir den nye, attraktive bydelen i Ski, der Höegh Eiendom med samarbeids­partnere skal stå for utvikling og bygging av omtrent 1000 boliger, nærsenter og servicefunksjoner i umiddelbar nærhet til skog og mark. Her finner du Drømtorp, Ski Nærings­park, som vil bli en viktig del av kollektiv­knutepunktet og den regionale byen Ski.

Höegh Eiendom utvikler, eier og ­forvalter store eiendommer i det sentrale østlandsområdet. Vi stiller svært høye krav til utvikling og miljø for å sikre bære­kraftige bymiljøer. Ikke bare for dere som skal bo og arbeide der i dag, men også for generasjoner som kommer etter oss. De tre nevnte eksemplene i Ski, Moss og Oslo er gode eksempler på våre verdier.

Karl Erik Navestad

Dir. Forretningsområde Ski
T 920 65 403
E ken@hoegheiendom.no

Carsten Rudolph Solberg

Utleiesjef
T 418 07 320
E crs@hoegheiendom.no

Höegh Eiendom

Forretningsområde Ski

Karl Erik Navestad
Dir. forretningsområde Ski og Askim
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 920 65 403
ken@hoegheiendom.no

Hege Ellingsberg
Kontoransvarlig Ski Næringspark
Telefon 64 91 57 00 
hge@hoegheiendom.no

Carsten Rudolph Solberg
Utleiesjef Ski og Askim
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 418 07 320
crs@hoegheiendom.no

Erik Ersnes
Eiendomsforvalter Ski og Askim
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 400 66 720
ere@hoegheiendom.no

Ivar Bø
Driftsleder Ski Næringspark
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 950 74 466
ivar.boe@hoegheiendom.no

Kjetil Stensrud
Driftsleder Askim
Telefon 22 22 10 00 
Mobil 901 63 019
kjs@hoegheiendom.no

Martine Linnestad
Prosjektleder
Telefon 22 22 10 00 
Mobil 480 96 966
mal@hoegheiendom.no

Britt Nybråthen
Resepsjonist Østfold Næringspark
Telefon 64 91 57 00 
Mobil 938 47 607
brn@hoegheiendom.no