Levende steder som begeistrer

Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeid eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter eiendommer i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Vi har høye, bærekraftige krav til utvikling og miljø – til beste for dagens og morgendagens brukere.

Vår eiendomsportefølje omfatter 350 000 m2 med en årlig leieverdi på 560 MNOK. Vi har 4 store stedsutviklingsprosjekter, det tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, næring og boliger. Höegh Eiendom har i dag 53 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi i Höegh Eiendom eier en vesentlig del av utviklingsprosjektet Ski Øst ­sammen med våre partnere i Ski Øst AS og Ski Næringspark AS, og skal utvikle minst 1000 boliger. Nærings­utviklingen på ­Drømtorp er selvsagt være en del av den eksplosive veksten. Å tilrettelegge for din virksomhets ­nåværende og fremtidige behov er ­Drømtorps ambisjon. Du – og bedriften din – skal kunne vokse på Drømtorp med oss i Höegh Eiendom.

Thea Martine Blyverket

Utleiesjef
T 926 29 867
E tmb@hoegheiendom.no

Karl Erik Navestad

Dir. Forretningsområde Ski
T 920 65 403
E ken@hoegheiendom.no

Höegh Eiendom

Forretningsområde Ski

Anders Wehmer
Prosjektleder
Mobil 472 45 969
aw@hoegheiendom.no

Anjan Banstola
Porteføljecontroller
Mobil 993 56 811
anb@hoegheiendom.no

Hege Ellingsberg
Kontoransvarlig Ski Næringspark
Telefon 64 91 57 00 
hge@hoegheiendom.no

Ivar Bø
Eiendomsforvalter Ski
Mobil 950 74 466
ivar.boe@hoegheiendom.no

Karl Erik Navestad
Dir. forretningsområde Ski og Askim
Mobil 920 65 403
ken@hoegheiendom.no

Svein Ola Fossum
Driftstekniker
Mobil 941 68 448
sof@hoegheiendom.no

Thea Martine Blyverket
Utleiesjef
Mobil 926 29 867
tmb@hoegheiendom.no